Get Adobe Flash player

Reiniging & Ontsmetting

TERUG

 

Alvorens men overgaat tot het plaatsen van systemen of netten is het vaak nodig om eerst de oude nesten en

de vaak ernstige vervuiling weg te nemen.

Ook hiervoor zijn wij speciaal uitgerust, wij reinigen met neutrale middelen en onder aangepaste druk zodat uw objecten gespaard blijven.

 

Referenties

 

 
Ook zijn wij bekend met de benodigde signalisatie en de hiervoor geldende plaatselijke regelgeving. Zo nodig maken wij een signalisatieplan en vragen wij voor u de vergunningen aan   
 
Het werken op openbare plaatsen is vaak een nachtelijke activiteit om de hinder zoveel als mogelijk in te perken.  
 
Ernstige vervuilingen behoeven een specialistische aanpak om schade aan de ondergrond te voorkomen door agressieve middelen.  
 
   

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 

 

Voor veilig werken op hoogte !

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijderen van duivenmest, duivenuitwerpselen, excrementen van vogels.

schoonmaken van gebouwen.

duivenpoep verwijderen.

opruimen van duivenpoep uit gebouwen

reinigen van bruggen en brugkelders

bruggen duivenvrij maken

tunnels en bruggen reinigen en afdichten tegen vogels